Νέες θέσεις εργασίας στην Motor Oil Hellas - Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες  :

 

 

 

 1. Tεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : TΜ02, με τα ακόλουθα προσόντα :

 

 • Απόφοιτοι σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 

 1. Tεχνίτες Ηλεκτρολόγους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : ΤE02,με τα ακόλουθα προσόντα :

 

 • Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 

 1. Τεχνίτη Οργάνων Χημικής Διεργασίας, κωδ. θέσης : ΤΟ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

 

 • Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι.ειδικότητας Ηλεκτρονικών , Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 

 • Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους  :

 

https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

 

 1. TΜ02
 2. ΤE02
 3. ΤΟ01

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια .