Νέοι από Δανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σκόπια στο Λουτράκι

Η ομάδα της Δανίας 'Active youth Denmark' που είναι εγγεγραμμένη στο  πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε το project  ανταλλαγής νέων με τίτλο " Ηγεσία στις μειονότητες και τους πρόσφυγες "  στο Λουτράκι Κορινθίας από 17 Οκτωβρίου έως 25 Οκτωβρίου.

 

 

Οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή νέων προέρχονταν από τη Δανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Fyrom.

Όλες οι δραστηριότητες των φοιτητών πραγματοποιήθηκαν στο  ξενοδοχείο Mitzithras Hotel στο Λουτράκι.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των νέων που προέρχονται από μειονότητες και πρόσφυγες. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες και γνώσεις και να αυξήσουν την ικανότητα τους,έτσι  ώστε, να δημιουργούν προγράμματα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων  μέσα στην κοινότητα.

Η ανταλλαγή νέων συγκέντρωσε 39 νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών, οι οποίοι  προέρχονται κυρίως από μειονότητες και πρόσφυγες. Το πρόγραμμα είχε σκοπό να βοηθήσει τους νέους να αξιοποιήσουν την έμφυτη ηγετική τους  ικανότητα, να ανακαλύψουν το πάθος τους και να ζήσουν το όραμα τους.

 

Ο  στόχος ήταν να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει νέους από μειονότητες και  πρόσφυγες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και την εμπιστοσύνη τους για να οδηγήσουν αποτελεσματική σε μετασχηματισμό της κοινότητες τους.

Το πρόγραμμα ήταν ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την εμπειρία και τον τρόπο μετατρέποντας τη ηγεσία- μέσα από ένα ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας- πρακτικής - ατομικής αντανάκλασης και διάλογου. Αυτό το βιωματικό μοντέλο περιλαμβάνει επίσης την ευκαιρία για κάθε συμμετέχοντα να είναι στη θέληση του ηγέτη για να καταλάβει πώς λειτουργεί ως ηγέτης, καθώς και να ανακαλύψει πως μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το εύρος δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ