Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου συμμετέχει στο 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ

«Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα – Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ανάπτυξης» 20 & 21 Απριλίου 2018.

 

 

Το 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ επιχειρεί να συμβάλλει στο διάλογο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τοποθετώντας το εμπόριο και την μικρή καιμεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο της σύνθεσης των παραδοσιακών και καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών.

❱ Με ποιο τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα γίνουν πιο αποδοτικές και λειτουργικές χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση τη μεγέθυνση αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση την οργάνωση;

❱ Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα σήμερα για τους επιχειρηματίες;

❱ Ποιο είναι το πλεονέκτημα στο οποίο μπορούν να στηρίξουν την στρατηγική τους;

❱ Με ποιους μπορούν να συνεργαστούν;

❱ Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΣΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Εμπορικών Συλλόγων σε αυτή τη διαδικασία;

Η ευκαιρία που δίνεται στις επιχειρήσεις να συνομιλήσουν με τρόπο γόνιμο και παραγωγικό, όπως αυτό το Συνέδριο, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να μοιραστούμε εμπειρίες και γνώση, πολύτιμα εφόδια για την επιχειρηματικότητα, ειδικά μετά από μία περίοδο βαθιάς ύφεσης.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου θα βρίσκεται εκεί με επιχειρήματα και σημαντικές τοποθετήσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο 

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου θα βρεθούν στο Συνέδριο για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του:

ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Γεώργαρης

ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Βασίλης Ταγαράς

ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Ιάκωβος Μπεζηργιάννης και

ο Γραμματέας κ. Απόστολος Καιλάνης