Παγίδα θανάτου στην Κόρινθο

Μετά από πολλαπλές καταγγελίες και δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο (ήδη από τις 22/9/2019), καθώς και αυτοψία, διαπιστώσαμε στην διασταύρωση Αδειμάντου και Ερμού: 

 

1. Στο οδόστρωμα της Οδού Αδειμάντου έχει πακτωθεί σιδερένια σωλήνα που εξέχει μόλις 5-10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος, δηλαδή αποτελεί μία εν δυνάμει παγίδα θανάτου σε περίπτωση ατυχήματος. 

 

2. Ενόψει του γεγονότος ότι το ΙΝΚΑ Κορινθίας έχει πλέον από 550 μέλη, είναι πιστοποιημένη καταναλωτική οργάνωση και ως εκ τούτου έχει αυξημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στους δημότες καταναλωτές του δήμου κορινθίων. 

 

3.  Καλέσαμε τον Δήμο Kορινθίων εντός μίας εργάσιμης ημέρας να προβείτε στα νόμιμα , ήτοι εξαλείφοντας τον κίνδυνο αυτόν για τον οποίον είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, καθώς και στις υπόλοιπες οφειλόμενες ενέργειές του. 

 

4. Μας εντυπωσίασε αρνητικά το γεγονός, σύμφωνα με τις πολλές μαρτυρίες, ότι επί περίπου 4-5 μήνες υπάρχει η κατάσταση αυτή, χωρίς ο δήμος Κορινθίων να έχει ενεργήσει τα νόμιμα, αν και ο ίδιος δημιούργησε το πρόβλημα αυτό κατά την ανακατασκευή της οδό Αδειμάντου.

 

Κόρινθος

Με εξουσιοδότηση ΔΣ
     Ο γραμματέας 

Αναστάσιος Μηλιώτης