Παγκόσμια προβολή για το Ροταριανό Όμιλο της Κορίνθου

Μια πολύ σημαντική στιγμή για το Ροταριανό Όμιλο της Κορίνθου είναι η ανάδειξη της ανάγκης για αίμα την περίοδο που ακολούθησε τις πυρκαγιές στο Μάτι και την Κινέττα.

 

Τότε τα μέλη του Ομίλου είχαν από τη μεριά του ο καθένας είτε άμεσα με τη συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία, είτε μέσα από τα μεσα που διαχειρίζονταν να βοηθήσουν ωστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αιμοδοτών στην περιοχή σε μια περίοδο που υπήρξε μεγάλη ευαισθητοποίηση από το κοινό.

 

 

Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε το έναυσμα για άρθρο που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Rotarian» και απευθύνεται στα χιλιάδες μέλη του οργανισμού παγκοσμίως.

 

 

 

Αναμφίβολα προκειται για πολύ μεγάλη τιμή για το νέοσυστατο Όμιλο με την πλούσια όμως δράση.