Πού διαφωνούν οι εκπαιδευτές για τα νέα διπλώματα οδήγησης

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές οδήγησης, η αξιολόγηση ενός υποψηφίου οδηγού, αποτελεί μία συνεχή παιδαγωγική διαδικασία, όσο και βάση για την παρακολούθηση της πορείας μάθησης-αλλαγής συμπεριφοράς. Έτσι, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ο σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης μεταξύ άλλων προτείνει τα εξής: 

 

 

-Για τον Φορέα εξετάσεων:

Φορέας Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης. Ανεξάρτητη αρχή αποτελούμενη από:

α) τις Διευθύνσεις ή και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας  

β) από τα αντίστοιχα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας 

γ) από φορείς των εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

δ) από φορείς του σώματος αξιολογητών 

 

 

 

-Για τους Εξεταστές:

Ανεξάρτητο σώμα εξεταστών το οποίο θα αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών και εξειδικευμένη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα πρότυπα των ελεγκτών δόμησης. Οι εξεταστές θα επιλέγονται ανά νομό και περιφέρεια, με τη μορφή «rotation» θα προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την χώρα και θα αξιολογούνται ανά εξέταση από τον υποψήφιο.

 

 

 

-Για την Θεωρητική εξέταση:

Θεωρητική Αξιολόγηση και επάρκεια ενός χρήστη για την συμμετοχή του στην ΚτΚ (Κοινωνίας της Κινητικότητας). Παράλληλα, να αλλάξει το σύστημα θεωρητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης με αναθεώρηση και εμπλουτισμό των υπαρχόντων ερωτήσεων, εισαγωγή άγνωστων ερωτήσεων και key studies που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης κινητικότητας. Οι εξετάσεις να γίνονται on-line από πιστοποιημένα ΚΕΘΕΥΟ με καταγραφή και εποπτεία σε πρώτο χρόνο από κάμερες.

 

 

 

-Για την Πρακτική αξιολόγηση:

Οι εξετάσεις να αλλάξουν μορφή και ενότητες. Να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες στον δρόμο, σε ένα ενιαίο στάδιο και να καταγράφονται σε πρώτο χρόνο. Στη θέση του εκπαιδευτή να βρίσκεται ο Αξιολογητής - Εκπαιδευτής. Να γίνονται με την μορφή θεματικής αξιολόγησης, να παράγεται κατά την διαδικασία έκθεση αξιολόγησης και το αποτέλεσμα να εξάγεται συνολικά από συγκεκριμένο αλγόριθμο. Η διαδικασία να καταγράφεται και να παραδίδεται στο μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να διαδραματίζει ουσιαστικό επανορθωτικό ρόλο στην επιπλέον εκπαίδευση του εξεταζόμενου, σε περίπτωση απορριπτικού αποτελέσματος

 

 

 

-Για τους Χώρους διενέργειας ειδικών δοκιμασίων:

Οι πίστες και οι προστατευμένοι χώροι, δεν παρέχουν καμιά ουσιαστική υπηρεσία στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση, παρά μόνον για τις ειδικές κατηγορίες των μοτοσικλετών όπου απαιτούνται. Απαιτείται να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να καλύπτουν τις βασικές διατάξεις ασφαλείας και να περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη, πλήρη ασφάλιση υποψηφίων, οχημάτων, σχολών και εκπαιδευτών.

 

 

.insider.gr