Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως), την 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

 

2. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

 

3. Αποδοχή και έγκριση μελέτης "Προμήθεια πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης" και έγκριση υλοποίησης αυτής.

 

4. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. του ΥΝΑΝΠ "ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ́: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ" του Αναπτυξιακού Στόχου 4 "Ανάπτυξη Υποδομών", του Άξονα Προτεραιότητας

 

4.3 "Λιμενικές Υποδομές", του Ειδικού Στόχου 4Β "Μεταφορές" για την ένταξη σε πράξη του έργου μας "Προμήθεια πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης".

 

5. Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την Πράξη με τίτλο "Προμήθεια πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης" του Ε.Π. "ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ́: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ".

 

6. Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την Πράξη με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΔΟΜΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ" του Ε.Π. "ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ́: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ