Το πρώτο πράσινο σημείο στον δήμο Βέλου-Βόχας

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Βέλου Βόχας έγινε με την ανάρτηση στην Διαύγεια της σχετικής πρότασης. Πρόκειται για ένα έργο, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 438.000 € και αφορά:

 

-Τη σύνταξη μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή πράσινου σημείου

 

-Τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινου σημείου

 

-Την κατασκευή των κτιριακών υποδομών

 

-Την προμήθεια κάδων για την εφαρμογής προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης και χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού

 

-Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, καμπάνιες ενημέρωσης μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τη δημιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

 

 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο Δήμος Βέλου Βόχας αποκτά το πρώτο του πράσινο σημείο. Ως γεγονός είναι πολύ σημαντικό, ως προς τον τρόπο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της περιοχής με τρόπο τέτοιο που να σέβεται το περιβάλλον. Με αυτό το έργο, αλλά και με άλλα που θα ακολουθήσουν, θέτουμε τα υποστυλώματα για έναν σύγχρονο Δήμο“.