Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Γνωμοδότηση περί « Διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου».

2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Νεραΐδα.

3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 15, στο Λουτράκι.

Κοινοποίηση: ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοτικής Κοινότητας

Λουτρακίου-Περαχώρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ