Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Η Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 7μ.μ. με 7 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Δείτε την πρόσκληση: 

 

 

« Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας».

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  14η  Ιουνίου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Καραντάνη 3 στις εγκαταστάσεις της « PEPSICO HBH EPE » στο Λουτράκι.

 

 

2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. ,που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου « ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, στο Λουτράκι.

 

 

3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 21, στο Λουτράκι.

 

 

4. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο ΄΄WAVES΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.

 

 

5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο ΄΄ LEVEL 2΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.

 

 

6. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «EL BI NETΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί, στα Στραβά Λουτρακίου.

 

 

7. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 48 στο Λουτράκι.

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                                            ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                    Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

 

                                                                                                       Λουτρακίου-Περαχώρας