Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

            1.​Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

            2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις μηχανουργείου φερόμενης                   εκμετάλλευσης κ. Στέφανου-Κριστιάν Πάπαρη στη θέση “Παλιά Γέφυρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

            3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής  οδού στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας                                 παραγωγής μεθυλεστέρα της εταιρείας GF ENERGY ΑΒΕΕ στη θέση “Κοπρίσια Σουσακίου” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Σακελλαρίου Αναστάσιος

 

Αντιδήμαρχος