Το θέμα του ΣΕΠΕ Κορινθίας πάει στη Βουλή

Αίτημα προς το υπουργείο εργασίας για μόνιμο Διευθυντή – Επιθεωρητή Εργασίας στο ΣΕΠΕ Κορινθίας.

 

 

Αναλυτικά:

 

Μετά από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου παρεμβήκαμε προς την Υπουργό Εργασίας και ΖΗΤΗΣΑΜΕ εντός το πολύ δέκα ημερών να ορίσει ΜΟΝΙΜΟ Διευθυντή -Επιθεωρητή Εργασίας στο ΣΕΠΕ Κορινθίας, αλλά και πρόσθετους Επιθεωρητές Εργασίας (τουλάχιστον 4 ακόμη). Καινούργια δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, εμφανίζουν να υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων που ζητούν να μεταταγούν στο ΣΕΠΕ Κορινθίας, αιτήσεις που έχουν κατατεθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Παρεμβήκαμε λοιπόν εκ νέου προς την Υπουργό Εργασίας και τονίσαμε ότι, εφόσον τα δημοσιεύματα αληθεύουν, είναι επιεικώς απαράδεκτη η κατάσταση αυτή, που έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι εργαζόμενοι, να παραμένουν στο απυρόβλητο οι εργοδότες που δεν συμμορφώνονται στο νόμο και τις υποχρεώσεις τους και να επικρατεί μια κατάσταση πλήρους ασυδοσίας στο νομό Κορινθίας στο πεδίο προστασίας των εργαζομένων.

 

Εφόσον τα δημοσιεύματα αληθεύουν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πως θα δικαιολογηθεί η ολιγωρία αυτή, αφού με τις αιτούμενες μετατάξεις δεν υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Την καλέσαμε εντός 5 εργασίμων ημερών να μας ενημερώσει γραπτώς για τις ενέργειες της. Κόρινθος 17/4/2018

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστάσιος Μηλιώτης

 

Πηγή: http://www.drt915.gr