Ξεκινά η λειτουργία της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας στη Κόρινθο (Τ.ΟΜ.Υ.)

Η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας  εκφράζει την ικανοποίησή της, καθώς την Τρίτη 03 Απριλίου  2018  ξεκινά η λειτουργία της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας στη Κόρινθο.

 

 

Η 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Κορίνθου θα ευρίσκεται προσωρινά για εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου και συγκεκριμένα επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών και Αριστοτέλους 1.

 

Η  Τ.ΟΜ.Υ Κορίνθου είναι στελεχωμένη  με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00 μέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία από την Διοίκηση.

 

Η Γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της ΤΟΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι 2741025912.

 

 Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomykorinthos2@1545.syzefxis.gov.gr.

 

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία, από την Τρίτη 03 Απριλίου  2018

 

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.