15.331 προσλήψεις στο Δημόσιο φέτος και του χρόνου- 42.521 ως το 2022 -Πώς κατανέμονται

Σχεδόν στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει ο αριθμός των εργαζόμενων στο Δημόσιο και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση «πατώντας» στον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση, έχει προγραμματίσει συνολικά 42.521 προσλήψεις ως το 2022.

 

 

Ειδικά για φέτος -που ισχύει κανόνας 1 έρχεται για κάθε 3 που φεύγουν- και για του χρόνου, που θα ισχύσει για πρώτη φορά μετά από το ξέσπασμα της κρίσης ο κανόνας 1:1, το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει συνολικά 15.331 προσλήψεις έναντι 15.990 αποχωρήσεων. Σημειωτέον ότι η ετήσια δαπάνη για μισθούς στη Γενική Κυβέρνηση, δηλαδή στο Κράτος, σε ΟΤΑ, Ταμεία και Νομικά Πρόσωπα, από 22% των πρωτογενών δαπανών το 2017, θα ανέβει φέτος στο 23% και στο 24% από το 2019 και μετά.

 

 

Ειδικότερα, στον προγραμματισμό προσλήψεων περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο τα εξής:

  • Για τις εισαγωγές ένστολων στις παραγωγικές σχολές των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το έτος 2018 και καθένα από τα επόμενα έτη της περιόδου 2019-2022, έχει προβλεφθεί αριθμός προσλήψεων στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού των ανωτέρω Υπουργείων

 

  • Στο Υπουργείο Υγείας, προβλέπονται οι προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με βάση προκηρύξεις προηγούμενων ετών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και των Γενικών Κρατικών Δαπανών ως νέες προσλήψεις

 

  • Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η πρόσληψη λοιπού προσωπικού στα Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες, με βάση προκηρύξεις προηγουμένων ετών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες

 

  • Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη μελών ΔΕΠ, με βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες

 

  • Στον ΟΑΕΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και στους λοιπούς υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη εργασιακών συμβούλων και λοιπού προσωπικού, με βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

 

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνεται στο Μεσοπρόθεσμο, τυχόν διαφορά προσλήψεων κατά την υλοποίηση, μεταφέρεται στο επόμενο έτος, προκειμένου κατά την περίοδο 2019- 2022 να τηρείται ο προγραμματισμός  προσλήψεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνολικό επίπεδο.

 

 

iefimerida.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ