Άγιοι Θεόδωροι: Πρόστιμο 2 χιλ. ευρώ στο Super Market Γαλαξίας

Πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ επβλήθηκε στο Super Market Γαλαξίας στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε διαφορετική τιμή στο ράφι σε σχέση με αυτή του ταμείου. Για τη συγκεκριμένη παράβαση, το πρόστιμο είναι χίλια ευρώ, ωστόσο λόγω υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάστηκε...

 

Αναλυτικά η απόφαση:

 

Με την υπ.αριθ.πρωτ.: 358300/17-10-2023 Απόφαση του Αν.Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην επιχείρηση «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Τρόφιμων και εν γένει Καταναλωτικών Αγαθών» Διακρ.τιτλ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», που έχει έδρα την Αθήνα στη διεύθυνση Λένορμαν 129 Κολωνός Α.Φ.Μ.094116278 Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση Π.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου Θέση: Λιάντρο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε η εξής παράβαση: Απαίτηση είσπραξης υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή, του προϊόντος «Χρυσά Αυγά φρέσκα 6ΑΔΑ», ελληνικής προέλευσης και συγκεκριμένα στην πινακίδα του ραφιού του εν λόγω προϊόντος αναγραφόταν η τιμή 2,12 € και κατά την είσπραξη στο ταμείο η τιμή ήταν 2,30 €, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 2Β του Κεφαλαίου 1 της υπ.αριθμ.35952/23 (ΦΕΚ2542Β/18.04.2023) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2983), παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2Ε της εν λόγω Υ.Α.

 

Ωστόσο, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται λόγω υποτροπής εντός τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4177/2023 (ΦΕΚ 173/Τ.Α/08.08.2013) και ως εκ τούτου προκύπτει συνολικό ποσό διοικητικού προστίμου δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €). Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ