Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου

Η ΔΕΥΑ Κορίνθου σας  ενημερώνει ότι  την Παρασκευή 10-4-2020 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής..

 

Η διακοπή θα γίνει από 09.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.

 

Παρακαλούμε  να φροντίσετε για την κάλυψη των αναγκών σας κατά τις ώρες της διακοπής κι ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

 

 

Κόρινθος  9-4-2020

 

Για την ΔΕΥΑ Κορίνθου

 

Ο Γεν. Δ/ντής

 

Αντώνης Καραμανλής