Ανακοίνωση: Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης Βέλου

Ο Δήμος Βέλου - Βοχας ενημερώνει τους κατοίκους του Βέλου, που υδρεύονται με παροχή από το παλιό δίκτυο Αμιάντου, να προβούν άμεσα στην σύνδεσή τους, με το νέο δίκτυο που είναι σε λειτουργία.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σύνδεση γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών. Η τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρόμετρων, με ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών.

 

Στις 10 Ιουλίου 2024, το παλιό δίκτυο του Βέλου, θα σφραγιστεί και θα καταργηθεί. Δεν θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας αυτής. 

 

Παρακαλούνται οι πολίτες, να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία ύδρευσης στο τηλέφωνο 27410 50040 για περισσότερες πληροφορίες.