ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περί ‘‘έκτακτης’’ ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής

Η Δημοτική Αρχή του Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη προγραμμάτισε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χθες (25 Ιουνίου 2020). Αφορμή το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είχε ως εξής:

 

1.Έγκριση της μελέτης "Αισθητική αναβάθμιση & ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη". καθότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω έργου στο Πράσινο Ταμείο (26/06/2020).

 

Η παράταξή μας οφείλει να ενημερώσει τους συνδημότες μας, σχετικά με το ιστορικό του συγκεκριμένου θέματος, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για την προχειρότητα της διαχείρισής του από τη Δημοτική Αρχή:

 

· Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘‘έκτακτο’’, αφού ο Δήμος μας έχει ενημερωθεί, από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με αρχική καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαΐου 2020.

 

· Η δημοτική αρχή του κ. Γκιώνη, για αρκετούς μήνες, δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε την παράταση δύο περίπου μηνών, που δόθηκε, για υποβολή προτάσεων και αφυπνίστηκε δύο ημέρες πριν τη λήξη της πρώτης πρόσκλησης!

 

· Μετά, δε, την προσχηματική ‘‘έκτακτη’’ σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από τον κ. Σακελλαρίου, την 24η Ιουνίου 2020, ακολούθησε η προκλητική χθεσινή ‘‘έκτακτη’’ σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Θυμή.

 

Και επειδή όλες οι προθεσμίες αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (http://old.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tamei...), εφιστούμε την προσοχή στη Δημοτική Αρχή και στον κ. Γκιώνη προσωπικά, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία της δεύτερης πρόσκλησης, καθώς, δυστυχώς για τον τόπο μας, ούτε η ανικανότητά τους είναι ‘‘έκτακτη’’!

 

 

Παράταση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020 ως τις 26 Ιουνίου 2020 από το Πράσινο Ταμείο για όλους τους Δήμους- Και νέα πρόσκληση μέσα στο έτος
 
 
 
 Δημοσιεύθηκε : 02 Απριλίου 2020
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου  αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» του Ταμείου, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενόψει των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν. Σκοπός της είναι να εξασφαλίσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας την αναγκαία χρονική διευκόλυνση να υποβάλλουν ώριμες προτάσεις για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020.
 
 

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι μετά τη λήξη της πρόσκλησης θα ακολουθήσει δεύτερη με τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στο Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των αντίστοιχων μελετών. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος δήμος θα μπορεί να υποβάλλει σε μόνο μία εκ των δύο προσκλήσεων.

 

26 Ιουνίου 2020

 

Το Γραφείο Τύπο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ