Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη - Τα 25 θέματα που θα συζητηθούν

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών αναφορικά με υδροδότηση κατοικιών τους.

 

2. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας του Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρακίου στο "Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων", κατόπιν αιτήματος.

 

3. Δωρεάν παραχώρηση ή μη στη ΔΕΔΔΗΕ χρήσης χώρου της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού κτιρίου Beau Rivage.

 

4. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

 

5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

 

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. για το έτος 2018.

 

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. για το έτος 2018.

 

8. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

 

9. Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

 

10. Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Αγίων Θεοδώρων ΚΥΠΗ Χρήστο άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

 

11. Χορήγηση ή μη στη βυτιοφορέα ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελία άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

 

12. Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

 

13. Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Μπολέτη 11 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος. 14.Χορήγηση ή μη στον κ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ Νικόλαο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του σε κοινοτική οδό στα Ίσθμια (Ο.Τ. 53).

 

15. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (1ο πρακτικό 2018)

 

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ 1/2013).

 

17. Διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών. Οριστική διαγραφή επαγγελματιών πωλητών από λαϊκές αγορές Δήμου μας.

 

18. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου έτους 2017 στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

19. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2017 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 

20. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας νέου κοιμητηρίου για το έτος 2010 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 

21. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για τα έτη 1999 - 2012, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση αυτών.

 

22. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για τα έτη 2010 - 2016, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση αυτών.

 

23. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, Α' & Β΄ τετραμήνων 2012, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση αυτών.

 

24. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, περιόδου Β' τετραμήνου 2011 έως και Α' τετραμήνου 2013, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση αυτών.

 

25. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. έτους 2010.