Επιδοτούμενο σεμινάριο από το Επιμελητήριο Κορινθίας - Ποιους αφορά

Το Επιμελητήριο Κορινθίας , στο πλαίσιο του έργου με «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» , έχει ξεκινήσει  την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής στα 6 εκπαιδευτικά αντικείμενα...

 

Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1250 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι:

 

·  Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

·  Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

 

·  Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 

·  Πωλητής Λιανικής

 

·  Merchandisers

 

Με την συμμετοχή τους σε αυτά, οι εργαζόμενοι θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μεταξύ των οποίων είναι η:

 

·                  βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων

 

·                  λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά

 

·                  λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος (5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης) 400ευρώ

 

Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (https://bit.ly/3bzx8v5) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

 

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί ταχυδρομικά ή να αποσταλεί με email μέχρι και τις 25/01/2021 και ώρα 14:00.)

 

Για επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή/και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης του, παρακαλώ, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2741024664 (935).