Έτσι θα πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε στα ασφαλιστικά Ταμεία

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ περιγράφει τις προϋποθέσεις για να βγουν στη σύνταξη υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι αδυνατούν να πάρουν τη σύνταξή τους εξαιτίας των οφειλών τους στα ασφαλιστικά Ταμεία.

 

 

Η εγκύκλιος αφορά σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, όσους θα ενταχθούν στις 120 δόσεις, αλλά και όσους χρωστούν και δεν έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση συνταξιοδότησης.

 

 

Στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατώτατων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000 ευρώ για τον τ. ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ για το τ. ΕΤΑΑ.

 

 

Το παραπάνω ποσό οφειλής συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις σαράντα.

 

 

Εφεξής ισχύουν τα ακόλουθα: τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 1/10/2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/19 έως 30/9/2019.

 

 

Σε σχέση με τα πρόσωπα που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών η εγκύκλιος αναφέρεται στις εξής κατηγορίες:

 

 

Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και θα υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019. Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019. Ασφαλισμένοι για τους οποίους έως και 16/5/2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή τού κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/9/2019. Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019.

 

 

Ευνόητο είναι ότι εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά, η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης. Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους. στ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως 17/5/2019 δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Πηγή: Newsbomb.gr