Γιάννης Γλυκοφρύδης: Μπορεί το Λουτράκι να γίνει Smart City;

Ο Γιάννης Γλυκοφρύδης, παρακολούθησε το “5ο Ετήσιο Συνέδριο Sm@rtCities – Digit@lCitizens”, με θέμα "Η πανδημία ως ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων της Ελλάδας" και καταθέτει στο loutraki365.gr, τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματά του...

 

Συνέδριο για SmartCities και Ψηφιακούς Πολίτες: Αυτό είναι ένα από τα πολλά βασικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις που αναδείχθηκαν στο “5ο Ετήσιο Συνέδριο Sm@rtCities – Digit@lCitizens”,  που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  των ΟΤΑ και διοργάνωσε ψηφιακά η εταιρείαTeamWorks στις 20,21 και 22 Οκτωβρίου 2020. Στο 3ημερο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 1000 σύνεδροικαι πληθώρα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρειών με λύσεις για έξυπνες πόλεις.

 

Η Ψηφιακή Μεταρρύθμιση των Πόλεων δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, αν δεν υπάρχει συνεργασία των Αυτοδιοικητικών Φορέων με όλους τους τεχνολογικούς "παράγοντες" σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των SmartCities για να είναι πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων, να ενημερώνονται άμεσα για νέες τάσεις και ιδέες, αλλά και να αξιοποιούν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Παράλληλα πρέπει να βελτιωθεί το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την συνεργασία αυτή.

 

Από την παρακολούθηση του 3ημερου συνεδρίου προσωπικά κατέγραψα τα κοινά συμπεράσματα των εκπροσώπων των εταιρειών και των Δημάρχων που συμμετείχαν στο συνέδριο με τηλεδιάσκεψη και οδηγούν στην έξυπνη πόλη με έξυπνους πολίτες ως εξής:

 

1.    Την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικού σχεδίου με 10-ετή και 20-ετή ορίζοντα ( MasterPlan) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του Δήμου.

 

2.    Την δημιουργία και στελέχωση τμήματος πληροφορικής (ΙΤ) σαν βασική προϋπόθεση  για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης. 

 

3.    Δημιουργίαυποδομώνκέντρου ελέγχου “DataCenter&ControlRoom” για τον έλεγχο του ηλεκτροφωτισμού, παρκινγκ, Διαχείριση απορριμμάτων, κάμερες ασφάλειας, ενέργεια κτιρίων, αγροτικών εφαρμογών, κρατήσεων σε αθλητικούς χώρους, διαχείρισητων δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσηςκαθώς και εκπαίδευσης των πολιτών στην χρήση των εφαρμογών.

 

Αυτές είναι μερικές μόνο περιοχές με εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε πολλούς Δήμους και ήδη χρησιμοποιούνταιεπιτυχημένα.

 

4.    Δημιουργία εξειδικευμένου δικτύου τύπου LοRA1 και δωρεάνWiFiυψηλών ταχυτήτων στα αστικά κέντρα σε  πάρκα και πλατείες. Διασύνδεση όλων των απομακρυσμένων δημοτικών διαμερισμάτων με ιδιόκτητο δίκτυο Οπτικών Ινών για την συλλογή των πληροφοριών που εκπέμπουν οι αισθητήρες και επιτρέπουν τον έλεγχο των συσκευών καθώς και την πρόσβαση στις εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

5.    Μετασχηματισμού του Δημοτικού ενημερωτικού Site σε PORTALδιαδραστικών εφαρμογών με εξατομικευμένη πρόσβαση των πολιτών. 

 

6.    Τα έργα χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και Α. Τρίτσης με τεράστιο όφελος για τον προϋπολογισμό του Δήμου.

 

7.    Οι εξυπηρέτηση των πολιτών καθιερώνετε μέσω ψηφιακών εφαρμογών και απαιτείται εκπαίδευση τόσο των στελεχών του Δήμου όσο και των πολιτών με την διαπίστωση ότι εφόσον οι πολίτες εξυπηρετούνται καλύτερα θα αυξάνεται και η εμπιστοσύνη και η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών.

 

8.    Τα οφέλη είναι πολλαπλασιαστικά από την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την τουριστική ανάπτυξη και την μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου.

 

9.    Επίσης να δημιουργεί συνθήκες που αποτρέπουν την μετανάστευση οικογενειών από τα χωριά αφού η τηλεργασία λόγω της πανδημίας ήρθε για να μείνει και καθιερώνεται σαν τρόπος εργασίας όλο και περισσότερων εταιρειών και οργανισμών παγκοσμίως.

Τελικά οι έξυπνες πόλεις χαρακτηρίζονται όχι μόνον από την απλή υλοποίηση «έξυπνων λύσεων»  αλλά από την δημιουργία υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες και δημιουργούν ανθρώπινο περιβάλλον διαβίωσης με

 

·         Ασφάλεια από σεισμούς, πλημύρες, φωτιά,

·         Προστασία του περιβάλλοντος από την μόλυνση του νερού,

·         Διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονη τεχνολογία,

·         Εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και με απομακρυσμένη πρόσβαση από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

·         Παροχή υπηρεσιών υγείας στις ευπαθείς ομάδες μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών.

·         Παροχή εκπαίδευσης στην χρήση των εφαρμογών προς τους πολίτες  με στόχο την δημιουργία νέας γενιάς έξυπνων πολιτών.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη «Αλλάζουμε  Μαζί»

Η ψηφιακή μετάβαση θα γίνει ΜΑΖΙ με τους πολίτες.