ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το L-Medical Λουτρακίου: Xρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στα αρχικά στάδια δεν παρουσιάζει άλλα συμπτώματα, εκτός από αυξημένη αρτηριακή πίεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να νοσεί, χωρίς να το γνωρίζει.

**Γράφει η Νεφρολόγος Τσολάκη Κωνσταντίνα
Επιστημονικά Υπεύθυνη Νεφρολογικού τμήματος του Πολυιατρείου L-Medical Λουτρακίου

Άλλες ενδείξεις χρόνιας νεφρικής νόσου, είναι: 

- η αυξημένη τιμή κρεατινίνης 

-η λευκωματουρία ( απώλεια πρωτεϊνών στα ούρα) 

-τα οιδήματα στα κάτω άκρα ,από κατακράτηση υγρών και νατρίου 

- οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως το αυξημένο κάλιο, το φώσφορο, το νάτριο ή το μειωμένο ασβέστιο 

- η μειωμένη τιμή GFR, δηλαδή ο δείκτης εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας, κάτω από 60 ml/ min/1,73 m² , για διάστημα περισσότερο από 3 μήνες. 

Στο προτελικό και τελικό στάδιο ο ασθενής με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να παρουσιάσει : 

.μειωμένη ποσότητα ούρων 

.δυσκολία στην αναπνοή 

.κράμπες στους μυς 

.αδυναμία, υπνηλία 

.ναυτία και εμέτους 
 

Τα αίτια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι: 

- ο σακχαρώδης διαβήτης 

- η υπέρταση 

- οι σπειραματονεφρίτιδες (φλεγμονές των νεφρών) 

- οι μολύνσεις του ουροποιητικού 

- η νεφρολιθίαση 

- η πολυκυστική νόσος νεφρών 

- τα προβλήματα του ουροποιητικού εκ γενετής, όπως η κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση 

- διάφορα φάρμακα , όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

- οι ναρκωτικές ουσίες 

 

Όταν παρουσιάζεται ένα από αυτά τα στοιχεία τότε θα πρέπει να γίνεται προληπτικά έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας και να ζητείται η γνώμη ενός Νεφρολόγου, διότι το «προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν». 

 

 

Για επικοινωνία καλέστε στο 27440.26400