Λουτράκι: Δημοτικό Συμβούλιο στις 18:00 - Δείτε τα 19 θέματα προς συζήτηση

Συνεδριάζει σήμερα, σε λίγη ώρα (18:00) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με 19 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

 

Δείτε την πρόσκληση:

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 107/2018 Α.Δ.Σ.

 

2.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΙΚΗ Σωτήριου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη δυτική παραλία Ισθμίας  (κρυφή παραλία).

 

3.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

 

4.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

 

5.Συμπληρωματική  παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο "Βελτίωση-ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας", δυνάμει των 156/2014, 182/2014 & 140/2017 αποφάσεων ΜΠΚ.

 

6.Χορήγηση στον βυτιοφορέα Κορίνθου ΜΠΡΑΪΛΑ Γεώργιο άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018, λόγω αντικατάστασης του βυτιοφόρου οχήματός του.

 

7.Χορήγηση στη ΜΟΥΛΟΥΔΗ Ελένη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών εντός του πάρκου Ειρήνης στο Λουτράκι, διάρκειας ενός έτους.  Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

8.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (2ο πρακτικό 2018).

 

9.Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εμποροπανηγύρεως στα πλαίσια εορτασμού του Γενέσιου της Θεοτόκου (Π. Γιάτρισσας).

 

10.Τοποθέτηση νέας ηλεκτρικής παροχής πλησίον των εγκαταστάσεων του Thermal Spa, για την ομαλή λειτουργία των ντους της παραλίας Λουτρακίου.

 

11.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων".

 

12.Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας".

 

13.Έγκριση παράτασης της σύμβασης υπηρεσίας "Συντήρηση - λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων" (αρ. μελ. 36/2017).

 

14.Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών.

 

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας "Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου" (μηνών Ιουνίου & Ιουλίου).

 

16.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

17. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων ετών 2012-2015, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

18.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για τα έτη 2014-2016, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 

19.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Σεπτεμβρίου 2018).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης