Λουτράκι: Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 4 Μαΐου - Δείτε τα 17 θέματα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...

 

1.Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

 

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (3η).

 

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (4η).

 

4.Κατάρτιση νέου Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2020.

 

5.Κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου “πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα” ιδιοκτησίας Δήμου.

 

6.Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”. Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

 

7.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2020.

 

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

 

9.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

10.Τροποποίηση ή μη της από 23/10/2012 Σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

11.Ορισμός νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

 

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

 

14.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε.” στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

15.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση εταιρείας “ENVIDROS Ε.Κ.Ε.Ε.” στην περιοχή “Κατουνίστρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

16.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “LOGIFERT Ε.Π.Ε.” στην περιοχή “Κεσίμια” Κυρα-Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

17.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2019.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θυμής Φίλιππας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ