Λουτράκι: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 23 Νοεμβρίου - Δείτε τα 11 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι προγραμματισμένη για την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, καλούνται να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022.

 

2.Απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή "Κυρα - Βρύση" της Κοινότητας Ισθμίας, όμορων του Γυμνασίου Ισθμίας.

 

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021 (Γ΄ τρίμηνο).

 

4.Έγκριση (6ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

 

5.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2021.

 

6.Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017 (αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα).

 

7.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

 

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων".

 

9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων".

 

10.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας κατασκευής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων και συναφών ειδών της εταιρείας «HERONIA LIGHTING ΙΚΕ», στην περιοχή «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

11.Αποδοχή του Μπαλτά Θεόδωρου, φοιτητή του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ