Μπλόκο σε 63 "πειρατικές" ιστοσελίδες που μετέδιδαν παράνομα αγώνες

Πάνω από 60 ιστοσελίδες «κατέβηκαν» ύστερα από την Επιτροπή Πειρατείας του ΟΠΙ ύστερα από τη μετάδοση live γεγονότων όπως αγώνων, για τα οποία δεν είχαν τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), εξέτασαν δύο αιτήσεις δικαιούχων προστατευόμενων δικαιωμάτων και εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις με τις οποίες αποτράπηκαν μεγάλης κλίμακας προσβολές πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων σε ιστοσελίδες για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, που επρόκειτο να μεταδοθούν ζωντανά.

 

Συγκεκριμένα, χάρη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έγιναν μέσα στο τελευταίο έτος δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό ειδικό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου η ΕΔΠΠΙ να μπορεί να ενεργήσει άμεσα προστατεύοντας δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων όταν πρόκειται α γίνει παραβίασή τους.

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο διατάχθηκαν να διακόψουν εντός 6 έως 12 ωρών από την κοινοποίηση των αποφάσεων και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2021, την πρόσβαση σε 63 domain names.

 

Μάλιστα, διατάχθηκε η διακοπή πρόσβασης της παράνομης μετάδοσης και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά την έκδοση των αποφάσεων. Έτσι, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και αποτρέπεται το ενδεχόμενο καταστρατήγησης των αποφάσεων.

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως: «Η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της “πειρατείας” στο διαδίκτυο παραμένει ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γι αυτό και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε όσες θεσμικές ή άλλες πρωτοβουλίες απαιτηθούν, προκειμένου να πετύχουμε το ζητούμενο που είναι η βέλτιστη δυνατή προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ