Νίκος Λόης: Ηχήστε σάλπιγγες

Η Δημοτική Αρχή, επί τελευταίας Δημαρχίας Γιωτάκη, θέλησε και πέτυχε, έναντι του ελληνικού Κράτους, να γίνει ΚΑΖΙΝΟ στο Λουτράκι, όπως υπήρχε παλαιότερα, με στόχο να κάνει το μέρος ακόμα πιο κοσμοπολίτικο και να του δώσει οικονομική ευρωστία, καίτοι υπήρχαν φωνές για αντίθετα αποτελέσματα.

 

Έτσι και έγινε, και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2160/1993 και του Ν. 2206/1994, με την 920/6-2-1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ Β΄320) προκηρύχθηκε διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΑΖΙΝΟ σε διάφορες περιοχές μεταξύ των οποίων και στο Λουτράκι.

 

Μετά τον διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΑΖΙΝΟ στο Λουτράκι μας, με την υπ’ αριθμ. 290/5-2-1995 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ β΄ 101/15-2-1995) προβλεπόταν η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ΚΑΖΙΝΟ στο Λουτράκι από μια υπό σύσταση κοινοπραξία, η οποία θα είχε ως οικονομικές υποχρεώσεις της - μεταξύ άλλων - να προβεί στις ακόλουθες επενδύσεις:

 

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις Καζίνου - αξίας 4 δισ. δρχ
2. Ξενοδοχείο και παρκινγκ - αξίας 8 δισ. δρχ
3. Κατασκευή Μαρίνας 700 σκαφών στην περιοχή Ποσειδωνίας – αξίας 5 δισ. δρχ

 

Τα κοινοπρακτούντα εταιρικά μέλη ήταν η υπό σύσταση ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «CLUB HOTEL LOUTRAKI» και της Ανωνύμου Τουριστικής Εταιρείας «Καζίνο Λουτρακίου Α.Ε.» (Α.Τ.Ε.Κ.Λ.), δηλαδή της τότε ανώνυμης εταιρείας του Δήμου μας και την 28 η Απριλίου 1995 καταρτίστηκε το μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό της κοινοπραξίας (κοινοπρακτικό), στο οποίο η υπό σύσταση ελληνική ανώνυμη εταιρεία
CLUB HOTEL LOUTRAKI, προβλεπόταν – μεταξύ άλλων - ότι:

 

(α) μετά τη πάροδο 15 ετών και μέχρι το 38 ο έτος από την ημέρα λήψεως της άδειας λειτουργίας το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕ του Δήμου μας στη κοινοπραξία θα ανερχόταν σε 16%,
(β) η ΑΕ του Δήμου μας θα ελάμβανε ελάχιστη ετήσια εγγύηση επί των κερδών - ανεξαρτήτως των τυχούσων ζημιών - 1 εκ. δολλάρια,

 

 

Η «CLUB HOTEL LOUTRAKI» θα αναλάμβανε με αποκλειστικά δικές της δαπάνες την υποχρέωση να κατασκευάσει την επένδυση της μαρίνας εντός 2 ετών και μετά την πάροδο 5 ετών από την χορήγηση της άδειας ΚΑΖΙΝΟ (δηλαδή 7 έτη από την αδειοδότηση) και καμμία υποχρέωση για καταβολή οιοδήποτε ποσού προς τούτο το σκοπό θα είχε η ΑΕ του Δήμου μας.

 

 

Για το έργο της Μαρίνας

 

 

Δεκεπέντε (15) έτη αργότερα, με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/77335/4047 της από 26-8-2009 ΑΠΌΦΑΣΗΣ του Υπουργού Πολιτισμού απορρίφθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τουριστικού Λιμένα Λουτρακίου. Την απόφαση του ΥΠΠΟ επικύρωσε το ΣτΕ, με την με αρ. 4160/2015 απόφαση του Ε΄Τμήματος του, με το σκεπτικό ότι «…το προτεινόμενου λόγω του μεγέθους και του είδους των επεμβάσεων και επειδή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον αρχαίο Δίολκο θα προκαλέσει έμμεση οπτική βλάβη (!) στο σημαντικό αυτό μνημείο…».

 

Όμως η κοινοπραξία όφειλε να αλλάξει το έργο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Δήμο μας, με άλλο έργο για την Τουριστική ανάπτυξη της Χώρας στην ίδια περιοχή και στις τρέχουσες αξίες ή τη κατασκευή μαρίνας μικρότερου μήκους, σύμφωνα με την με αρ. 185/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ομοίως, σύμφωνα με το Απ.Π. 19629/29-11-2007 έγγραφο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο, πρέπει να γίνει έργο ισάξιο στις τρέχουσες τιμές στο Λουτράκι, λόγω της επιβάρυνσης που προκαλούν σε αυτό τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ στην περιοχή αυτή.

 

Τούτο έχει επανειλημμένα ζητηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, τουλάχιστον από το 2017, από διοικούμενο και συνδημότη μας και από την ΑΑΔΕ με έγγραφό της, δηλαδή το αρμόδιο Υπ. Τουρισμού να προβεί στον καταλογισμό της οφειλής των 30 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της μη υλοποίησης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, προκειμένου να αντικασταθεί η επένδυση αυτή με άλλη ίσης αξίας στη περιοχή του Λουτρακίου.

 

 

Μετατροπή της Κοινοπραξίας σε ΑΕ

 

 

Όπως καλά γνωρίζετε υπάρχει απόφαση του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, από την οποία προκύπτει η υλοποίηση της μετατροπής της κοινοπραξίας ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, η οποία έχει τώρα την μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας, στην μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα και με την απόφαση εξυγίανσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με αρ. 20/2017, η οποία ενέκρινε το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προέβλεπε:

 

α) αξιοποίηση του ξενοδοχείου που έχει κτιστεί σε οικόπεδο του Δήμου μας, η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, και

 

β) την μετατροπή της κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία (!!!!), χωρίς να υπάρχει ουδεμία αναφορά σε οφειλόμενη επένδυση, αντί για μαρίνα.

 

Πέραν τούτου, αξιοσημείωτο είναι ότι στην ως άνω αίτηση για εξυγίανση αναγράφτηκαν ποσά, που φέρεται ότι οφείλει η κοινοπραξία στην συνεταίρο μας διαχειρίστρια του ΚΑΖΙΝΟ, τα οποία αμφισβητήθηκαν από τον - κυρίως παρεμβαίνοντα στην δίκη της εξυγίανσης - Νικόλαο Λόη, αλλά και – αργότερα - από τον ίδιο τον Δήμο μας, με ην υπ’ αριθμ. 304 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων κατά τη συνεδρίαση της 12 ης Νοεμβρίου 2018.

 

Συγκεκριμένα, τα ποσά που αναγράφτηκαν ήταν: α) 24 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση που έκανε η διαχειρίστρια – συνεταίρος μας στο κτήριο του Καζίνο και του ξενοδοχείου και στον εξοπλισμό των κτηρίων και β) 60 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά μερίσματα, τα οποία ισχυρίζεται η συνεταίρος ότι άφησε για κεφάλαιο στην κοινοπραξία, τα οποία όμως ποσά που φέρεται ότι οφείλονταν «κουρεύτηκαν» με την ως άνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

Επειδή, όμως, ουδέποτε έγινε έλεγχος για τις φερόμενες οφειλές της κοινοπραξίας προς την συνεταίρο μας, διαχειρίστρια εταιρεία του ΚΑΖΙΝΟ και πρέπει, έστω και κουρεμένες, οι αμφισβητούμενες οφειλές να ελεγχθούν από τις αρμόδιες Αρχές ή για να μην ζητήσουμε να διενεργηθούν έλεγχοι, να παραιτηθεί η συνεταιρός μας, έστω και τώρα από κάθε αξίωσή της για τις φερόμενες οφειλές, οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά τα έσοδά μας (της Α.Ε. του Δήμου μας) από αυτά που θα έπρεπε να αναζητήσει από την κοινοπραξία.

 

Επειδή είναι απαράδεκτο, λαμβανομένου υπόψη των κρίσιμων περιστάσεων, το Ελληνικό Κράτος να απεμπολεί το Εθνικό Συμφέρον του, για την τουριστική ανάπτυξη της Χώρας μας, και να διαγράφει - δια της σιωπής του - ένα έργο υποδομής και ανάπτυξης του Τουρισμού ή ένα άλλο έργο ισάξιό του, το οποίο θα έδινε τουριστική πνοή στον τόπο μας, ή δεν εξασφαλίζει την χρηματοδότησή του, με τον καταλογισμό του ποσού της επένδυσής που αναφέρει το ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ στις τρέχουσες τιμές, λαμβανομένου υπόψη των ισοτιμιών και του πληθωρισμού.

 

Επειδή η κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, οφείλει με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως λ.χ. (α) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δηλ. 1 εκατομμύριο δολλάρια ΗΠΑ, το οποίο ποσό έπρεπε να καταβάλλει ανελλιπώς από το 2013 και μετά για κάθε έτος, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στην οποία το έχει εκχωρήσει η Α.Ε. του Δήμου μας, (β) το ποσό 2.600.000 ευρώ για διαφορές από την διαχείριση της κοινοπραξίας, καθώς και τόκους τουλάχιστον 600.000 ευρώ επί του ως άνω κεφαλαίου, και – για τον λόγο αυτόν - κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας μας, τη στιγμή μάλιστα που η Κοινοπραξία οφείλει δεκάδες εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ και είναι επισφαλής η θέση της και τα χρήματα αυτά μπορεί να επιβαρύνουν και την Α.Ε. του Δήμου μας, αφού κατά τον Νόμο ηκοινοπραξία έχει την ευθύνη της ομόρρυθμης εταιρείας και οι εταίροι της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον, άρα μπορεί να μεταβιβαστούν τα χρέη στην Α.Ε. του Δήμου μας και έτσι να κλονιστεί αυτή ανεπανόρθωτα...

 

Επειδή η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ έχει να εισπράξει 44 εκατομμύρια ευρώ από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, για επιστροφή φόρων με την με αρ. 8/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, η οποία πρόκειται να τελεσιδικήσει μετά την εκδίκασή της σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του ΣτΕ, άρα μπορείτε να ζητήσετε από τα αρμόδια Υπουργεία να επιδιώξουν τον συμψηφισμό των χρημάτων αυτών για να γίνει η ως άνω επένδυση, αφού πρώτα καταλογιστούν ως οφειλόμενα από την επένδυση και με τα χρήματα αυτά πρέπει να γίνει η ως άνω επένδυση, κατά την εκτίμησή μας.

 

Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, ΖΗΤΑΜΕ από την Γενική Συνέλευση της Α.Ε. του Δήμου μας και τον Δήμο μας:

 

1. Να αγοραστεί το υδροθεραπευτήριο από τον Δήμο στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που επίκειται την 4.3.2020, με δάνειο που θα λάβει ο Δήμος από πιστωτικά ιδρύματα. Τα χρήματα που θα δώσει η Α.Ε. του
Δήμου μας, είναι ήδη οφειλόμενα από εκείνη προς την εργολήπτρια εταιρεία του ΣΠΑ και θα βοηθήσουν την Α.Ε. του Δήμου μας να ανασάνει. Άρα δεν πληρώνουμε δύο φορές το ΣΠΑ, όπως λανθασμένα, ψελλίζουν μερικοί αφού καλά καλά δεν το έχουμε εξοφλήσει..

 

2. Να ζητήσουμε άμεση συμμόρφωση με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την διαχειρίστρια του ΚΑΖΙΝΟ και την κοινοπραξία.

 

 

3. Να ζητηθεί από την διαχερίστρια εταιρεία άμεσα να παραιτηθεί των αμφισβητούμενων από εμάς αξιώσεών της από την κοινοπραξία, όπως κουρεύτηκαν από την απόφαση εξυγίανσης, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε αντίθετη περίπτωση να ζητηθεί έντονα από την κυβέρνηση και την ΕΕΕΠ να γίνει έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για τα ποσά αυτά και τις εγγραφές αυτές της κοινοπραξίας.

 

4. Ανάληψη όλων των οφειλών της κοινοπραξίας και της Α.Ε. του Δήμου μας εκ μέρους της διαχειρίστριας εταιρείας του ΚΑΖΙΝΟ.

5. Σε περίπτωση άρνησής της, όλα τα καταδιωκτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η πληρωμή των χρεών της κοινοπραξίας σε βάρος της διαχειρίστριας εταιρείας, καθώς και των περιουσιακών της στοιχείων, όπως
π.χ, του ΚΑΖΙΝΟ του Βελιγραδίου,

 

 

6. Ανάληψη της υποχρέωσης από την συνέταιρο μας –διαχειρίστρια της δημόσιας επένδυσης των 30 εκατομμυρίων για να γίνει ή μια μικρότερη μαρίνα ή ένα άλλο ισάξιο έργο στο Λουτράκι, για την οφειλή του
κοινοπρακτικού και για την Τουριστική Ανάπτυξη της Χώρας.

 

Να σταλεί απόφαση της Γ.Σ. προς τον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Τουρισμού.

 

7. Να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία πλάνο διάσωσης των θέσεων των εργαζομένων στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ καζίνο και στην Α.Ε. του Δήμου μας, σε περίπτωση που θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες από την
διαχείριση της κοινοπραξίας και άμεση, με δικαστική απόφαση, αλλαγή του διαχειριστικού συμβουλίου.

 

8. Να συμπαρασταθεί ο λαός στο πλευρό όλων μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ