Οι απόφοιτοι δραματικών σχολών θα μπορούν να διδάσκουν θεατρολογία στα σχολεία

Εξομοιώνονται οι απόφοιτοι των δραματικών σχολών με όσους έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστημιακές σχολές θεατρολογίας, σύμφωνα με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή. 

 

Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα σε όσους αποφοιτούν από δραματικές σχολές να διδάσκουν θεατρολογία στα σχολεία.

 

Πρόκειται για το άρθρο 29 του νόμου 4521/2018 (Ίδρυση Πανεπιστημίου Δ. Αττικής και άλλες διατάξεις), το οποίο αφορά τους νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προέρχονται από την ενοποίηση των μέχρι πρότινος υφιστάμενων κλάδων.

 

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου τα πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων Θεατρικών Σπουδών θα εξομοιωθούν με τα αποφοιτήρια διπλώματα των αδιαβάθμητων δραματικών σχολών τριετούς φοίτησης.

Η σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει πάντως με ψήφισμά της την αντίθεσή της στην εφαρμογή του άρθρου 29 του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου:

 

«Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου εκφράζει την αντίθεσή της στο άρθρο 29 του Ν. 4521/2018, στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για εξομοίωση των πτυχίων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών με τα αποφοιτήρια διπλώματα των αδιαβάθμητων δραματικών σχολών τριετούς φοίτησης, ιδιωτικών και δημόσιων, και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να παραμείνουν διακριτοί οι δύο κλάδοι ως προς τις επαγγελματικές τους προοπτικές» αναφέρεται στο ψήφισμα.