Οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Την Πέμπτη 12 Απριλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2018.

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2018 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην  Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2017:

  • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
  • καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως την 14η Ιουνίου 2012. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε συνεχόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

 

Συνολικά 70.000 παιδιά θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα είναι ανοιχτές από τις 12/4/2018 στις 08:00 π.μ. έως την 1/5/2018 στις 23:59 μ.μ. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όσοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους έως και τις 2/5 και ώρα 14:00.

 

Πηγή: Cnn.gr