Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμαρχος Κορινθίων προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικού αριθμού 14 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ