Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Κορινθίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι επτά (27) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ:

28/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 09/03/2018

 

Σε ότι αφορά την Κορινθία δείτε τον παρακάτω πίνακα: