Πρόστιμο 188 χιλιάδων ευρώ στη ΡΕΒΟΙΛ

Με την υπ. αριθ. πρωτ.:370579/26-10-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου επιβλήθηκε στην επιχείρηση «ΡΕΒΟΙΛ A.E.E.Π.», η οποία εδρεύει στην Βάρη Αττικής, επί της οδού Καποδιστρίου 5, (Α.Φ.Μ. : 094116870, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ) και συγκεκριμένα στο υποκατάστημά της που βρίσκεται στους Αγ. Θεοδώρους εντός των Διυλιστηρίων «Motor Oil A.E.», διοικητικό πρόστιμο εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (188.000,00 €), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Β’ Υποδιεύθυνση Ιωαννίνων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας της Α.Α.Δ.Ε., στη δευτερεύουσα δραστηριότητα ελεγχόμενου, που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρεβέζης της Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρεβέζης, εντοπίστηκαν συνολικά εκατόν ογδόντα οκτώ (188) τιμολόγια αγορών ετών 2016 και 2017 από την εταιρεία εμπορίας υγρών καυσίμων «ΡΕΒΟΙΛ A.E.E.Π.» στα οποία δεν αναγράφονταν οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτιοφόρο ιδιοκτησίας του ελεγχόμενου πρατηριούχου, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.8ζ του άρθρου 117 της υπ ’ αριθμ. Α2-718/2014 Υ.Α.

 

Το ανωτέρω πρόστιμο επιβλήθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ.9β του άρθρου 96 της υπ’αριθμ.91354/24.08.2017 Υ.Α. ως ισχύουν (το οποίο σημειωτέων είναι το ίδιο με αυτό που προβλέπονταν με βάση τις διατάξεις, της παρ.9β του άρθρου 117 της υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 Υ.Α. που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης), είναι χίλια ευρώ ανά παραστατικό και συγκεκριμένα 188 Χ 1.000,00 € = 188.000,00 €.