Πρώτος o νομός Κορινθίας σε κρούσματα στην Πελοπόννησο – 14 νέα κρούσματα σε τρεις μέρες

7 τα κρούσματα στην Κορινθία. 14 νέα κρούσματα στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τον αριθμό των προσβληθέντων να ανέρχεται πλέον σε 567.
Με το Νομό Κορινθίας να έχει ξεφύγει ο αριθμός των κρουσμάτων και να ανέρχεται πλέον σε 180, και να είναι ο πρώτος o νομός στην Πελοπόννησο σε κρούσματα. 

Κατόπιν τούτου, το σύνολο των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό ανέρχεται στην Περιφέρειά μας σε πεντακόσιους πενήντα τρεις  (553) και αναλυτικότερα:

ΠΕ Αργολίδας: (73) + δύο (2) εισαγόμενα

  • δεν προσμετρούνται δύο (2) εισαγόμενα διαπιστωμένα σε πύλη εισόδου

ΠΕ Αρκαδίας: δέκα οκτώ (18) + τρία (3) εισαγόμενα: σύνολο είκοσι ένα (21)

  • δύο ενέχονται ως αρνητικά, περιλαμβάνονται όμως στη λίστα του ΕΟΔΥ
  • δύο ελέγχονται σε άλλη Περιφέρεια και περιλαμβάνεται στο σύνολο το ένα

ΠΕ Κορινθίας: (180)  πρώτος o νομός Κορινθίας σε κρούσματα στην Πελοπόννησο. 

ΠΕ Λακωνίας: δέκα έξι (16) + ένα (1) εισαγόμενο + τριάντα οκτώ (38) σε εργάτες γης: σύνολο πενήντα πέντε (55)

  • τρία ενέχονται ως αρνητικά, περιλαμβάνονται όμως στη λίστα του ΕΟΔΥ.
  • δεν προσμετρούνται τέσσερα (4) εισαγόμενα διαπιστωμένα σε πύλη εισόδου

ΠΕ Μεσσηνίας: εξήντα ένα (74)

Εκ των αναφερόμενων κρουσμάτων τριάντα οκτώ (38) έχουν λάβει εξιτήριο μετά από νοσηλεία, τα δε στοιχεία του συνόλου των νοσηλευόμενων – νοσηλευθέντων ανέρχονται σε πενήντα (50). Τα υπόλοιπα κρούσματα είναι προς το παρόν υπό παρακολούθηση (ανάλογα με την ημερομηνία έκθεσης) λαμβάνοντας συγκεκριμένες οδηγίες. Δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους.