Στα λευκά η κορυφή Ντουσιά στη Ζήρεια Κορινθίας

Κατεβαίνοντας το λούκι μεταξύ των κορυφών Ντουσιά και Χιόνι, μαγικές στιγμές!

 

 

Φωτογραφία από τον Periklis Menounos στη σελίδα: Stimfalia Korintias στο facebook