Θέκλα Γιαννούλη: Γιατί η πολιτική επιβάλλεται να είναι γένους θηλυκού

Συναντήσαμε την Θέκλα Γιαννούλη, μια γυναίκα που εργάζεται, ζει και βιώνει την καθημερινότητα στην πόλη της Κορίνθου.

 

Την ρωτήσαμε για τη συμμετοχή της για πρώτη φορά στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης με το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου Δημάρχου Νίκου Σταυρέλη με την “ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”.

 

 Όλοι οι τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν άμεση σχέση με την γυναίκα και την ποιότητα ζωής της. Περιβάλλον, μόρφωση, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός, εργασία, κοινωνική πολιτική

 

Η Θέκλα Γιαννούλη μας εξηγεί γιατί η πολιτική επιβάλλεται να είναι γένους θηλυκού…

 

Γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που βιώνουν πιο πιεστικά όλα αυτά τα προβλήματα.

 

Γιατί πιστεύω ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά θα αποτελέσει την απαρχή μιας διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης των τοπικών προβλημάτων.

 

Γιατί οι γυναίκες είναι σε θέση να συνθέτουν, να συνταιριάζουν και να οδηγούν σε συναινετική επίλυση των διαφορών λόγω πολλαπλών ρόλων (ΜΗΤΕΡΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ).

 

Γιατί με την συμπεριφορά μας, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, το σεβασμό στο διαφορετικό, την γυναικεία αισθητική για το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, την έγνοια μας για την παιδεία, μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά και αποτελεσματικά στην αναγέννηση της Πρωτεύουσας Πόλης μας και των τοπικών κοινωνιών του Δήμου Κορινθίων.

 

 

πηγή: sfedona.gr