Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς θα γίνει η επιστροφή του ΕΦΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1180/2023 σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων.

 

H απόφαση περιλαμβάνει τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, την αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τον τρόπο ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.

 

Δείτε το ΦΕΚ, πατώντας ΕΔΩ
 

Με την απόφαση παρούσα καθορίζονται:

 

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023.

β) Τα δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. γ) Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του φόρου.

δ) Η αρμόδια για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ αρχή.

ε) Ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου κινητήρων.

 

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του ΕΦΚ

 

Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2022 και 2023, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ