Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις: Προθεσμία έως τις 15/5 για την υποβολή αιτήσεων

Έως τις 15 Μαΐου 2024, στις 18:00 έχουν περιθώριο να κατάθεσουν την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα του ΥΠΕΝ «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». 

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος (κλικ εδώ) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο TAXISnet και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

 

Υπενθυνίζεται πως το αρμόδιο υπουργείο είχε ανακοινώσει παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος).

 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε υποβάλλοντας Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30%, είτε προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ