Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Πόσους σταυρούς προτίμησης μπορώ να βάλω

Με τις αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου να πλησιάζουν, οι πολίτες χρειάζεται να γνωρίζουν πως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, όπως επισημαίνεται σε έναν χρήσιμο οδηγό που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, προς διευκόλυνση των εκλογέων 

 

Ειδικότερα, σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους, οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και μέχρι 4 σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων.

 

Για την εκλογή Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 υποψηφίους, ενώ σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων, όπου εκλέγεται μόνο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός μόνο υποψηφίου.

 

Στις περιφερειακές εκλογές, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης κυμαίνεται από 1 έως 4, κατά περίπτωση.