Ειδική σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας η Ιωάννα Κασίμη

Καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας και για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρίου Παναγιώτη Νίκα ανέλαβε η Ιωάννα Κασίμη που ήταν και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου.

 

Πρακτικά, η Ιωάννα Κασίμη, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν εμφανίζονται και θα έρχεται σε επικοινωνία με φορείς, σωματεία συλλόγων και πολίτες, συλλέγοντας τα αιτήματά τους και μεταφέροντάς τα, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την επίλυσή τους από τους αρμόδιους, συνεπικουρόντας στο δύσκολο έργο του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας και συνεργαζόμενη απ' ευθείας με το γραφείο του Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα.