Επαφή Γ. Παπαηλιού με ΑΜΕΑ Πελοποννήσου και Αρκαδίας

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιoύ, επισκέφθηκε τα γραφεία των ΑΜΕΑ, στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε και είχε διαλογική συζήτηση με τους εκπροσώπους, τόσο της Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Πελοποννήσου, όσο και του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας.

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, αναφέρθηκε στο πρόταγμα της κοινωνικής και όχι ιατρικής προσέγγισης των ΑΜΕΑ, τα οποία πρέπει, ως άτομα απολύτως ισότιμα με τα υπόλοιπα, να ενσωματώνονται στην κοινωνία, δεδομένου μάλιστα ότι μπορούν να αναπτύσσουν «ειδικές» ικανότητες.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις δράσεις της πολιτείας υπέρ των ΑΜΕΑ, τα τελευταία χρόνια, σε πολλά πεδία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Οι εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ, αφού αναγνώρισαν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει τη θέση τους, έθεσαν ζητήματα τόσο γενικής φύσεως όσο και τοπικά :

Ενδεικτικά,

τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, ιδίως,

ως προς τη σύνθεσή τους, ώστε αφενός η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας να μην είναι απόρροια αμιγώς ιατρικών κριτηρίων και αφετέρου η ανάγκη παρουσίας στα ΚΕΠΑ και εκπροσώπου των ΑΜΕΑ, με σκοπό ο εξεταζόμενος να αισθάνεται ότι «άνθρωπος δικός του» είναι πλάϊ του

ως προς τα ποσοστά αναπηρίας, με τρόπο ώστε η κρίση των ΚΕΠΑ να είναι περισσότερο «δέσμια» και να μην αφήνεται μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα μέλη της Επιτροπής

τη μη επανεξέταση για όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται δυνατότητα βελτίωσης και τη διατήρηση των ποσοστών αναπηρίας που είχαν δοθεί μέχρι το 2011,

τη δημιουργία «Στέγης» ΑΜΕΑ για τη διημέρευση των ΑΜΕΑ,

τη μεταφορά του ΕΕΕΕΚ από το Κάψια στην Τρίπολη, σε κτίριο ειδικών προδιαγραφών, ώστε οι σπουδαστές να μην είναι απομονωμένοι από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,

την ίδρυση ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, με σκοπό την ένταξη των νέων ΑΜΕΑ στην επαγγελματική ζωή,

την αγορά επαρκούς χώρου για τη λειτουργία γραφείων της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου, με ταυτόχρονη κάλυψη της αμοιβής ενός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, δ ε ν αρνήθηκε τη βασιμότητα των αιτημάτων, τα οποία θα θέσει αρμοδίως και μάλιστα ζητώντας συνάντηση με την αναπληρωτή υπουργό Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρουσία και των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Πελοποννήσου, όσο και του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας.

από δελτίο Τύπου