Επιτρέπεται η κατάσχεση ακινήτου για οφειλή 501 ευρώ

Για όσους χρωστάνε στην εφορία και δεν φροντίσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κατασχέσεις ακινήτων επιτρέπονται για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 500 ευρώ ανεξάρτητα αν η κατοικία που κατάσχεται είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη.

 

 

Η κατάσχεση είναι το πρώτο στάδιο και συνοδεύεται συνήθως με εγγραφή υποθήκης. Μετά ακολουθεί ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου ακινήτου. Σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης μπορεί να παγώσει τον πλειστηριασμό εάν επικαλεστεί την εγκύκλιο 1055/2010 και αποδείξει ότι το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία.

 

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει ότι η κύρια κατοικία για την οποία ζητεί ο οφειλέτης να παγώσει ο πλειστηριασμός πρέπει να καλύπτει τις στοιχειώδεις στεγαστικές ανάγκες, χωρίς να προβλέπεται ρητώς πώς υπολογίζονται αυτές.

 

Όσον αφορά στην αξία αυτής της κατοικίας, η εγκύκλιος ορίζει ότι δεν πρέπει να απέχει σημαντικά από τα όρια απαλλαγής πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης (σήμερα ανέρχεται σε 250.000 ευρώ για ένα ζευγάρι), χωρίς να υπάρχει η παραμικρή εξειδίκευση του όρου «σημαντικά» ενώ θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση του εφόρου.

 

Πάντως τα τελευταία χρόνια οι πλειστηριασμοί ακινήτων που γινόταν για χρέη προς το Δημόσιο μετριόνταν στα δάχτυλα. Το 2016 έγιναν μόνο 11 και άλλοι 9 το 2017. Αυτό τώρα αυτό αλλάζει αν και μέχρι να φθάσει ένα ακίνητο να βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί μεσολαβεί αρκετός χρόνος.

 

Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ισχύουν πλέον τα εξής:

 

Στα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την 18.1.2018, είτε επιβάλλονται μετά την 18.1.2018 η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εμπορική αξία αυτών με εισήγηση εκτιμητή.

 

Οι περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμών δημοσιεύονται ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό αντί των τριών ημερών (επί κινητών) ή είκοσι ημερών (επί ακινήτων), που ίσχυε κατά περίπτωση.

 

Για να λάβει κάποιος μέρος στον πλειστηριασμό θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα (www.eauction.gr), να έχει υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση συμμετοχής και να έχει καταβάλει την εγγύηση δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Η κατάθεση της εγγύησης γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό του συμβολαιογράφου.

 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμες ημέρες, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Πηγή: insider.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ