Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί

Η Ρουμανία, η Κύπρος, και η Ελλάδα είναι τα κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοπροσδιοριζόμενων σαν Χριστιανοί, ενώ σε τρεις χώρες οι Χριστιανοί δεν είναι η σχετική πλειοψηφία του πληθυσμού: Τσεχία, Ολλανδία και Σουηδία.

 

Στην πιο πρόσφατη σχετική έρευνα που έκανε το Ευρωβαρόμετρο (τηλεφωνική έρευνα Ευρωβαρόμετρο 486) οι πολίτες ερωτήθηκαν να αυτοπροσδιορισθούν όσον αφορά τις θρησκευτικές δοξασίες.

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους Χριστιανούς (όλα τα δόγματα) τους Αθεϊστές και τους Αγνωστικιστές. Αγνωστικιστές με το υψηλότερο ποσοστό 46% δηλώνουν οι Ολλανδοί, έπονται οι Τσέχοι με 40%, οι Σουηδοί με 37%, οι Εσθονοί με 32% και οι Βρετανοί με 30%.

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Γερμανία ενώ το συνολικό ποσοστό είναι χαμηλό, οι Ανατολικογερμανοί δηλώνουν Αγνωστικιστές σε ποσοστό 48% σε αντίθεση με τους Δυτικογερμανούς (13%). Οι Αθεϊστές είναι περισσότεροι στην Τσεχία (23%) στην Γαλλία (19%) στη Σουηδία (14%) στη Σλοβενία (14%) και στην Εσθονία (14%). Το κοινό πολιτικό παρελθόν τους δεν τους επηρέασε το ίδιο. Από την άλλη μεριά οι Γερμανοί της πρώην Ανατολικής Γερμανίας διαφοροποιούνται, (20% στην Ανατολική δηλώνουν Αθεϊστές ενώ μόνο το 4% στην Δυτική Γερμανία).

 

Προφανώς η διαφορετική πολιτική τους εμπειρία επηρέασε τις θρησκευτικές τους αναφορές. Αντίθετα το προφίλ της Ρουμανίας είναι παρόμοιο με αυτό της Ελλάδας και της Ολλανδίας παρόμοιο με αυτό της Τσεχίας. Κράτη με τελείως διαφορετική πολιτική ιστορία έχουν παρόμοιες τάσεις. Παρατηρούμε ότι το κομουνιστικό παρελθόν ενός κράτους έχει επηρεάσει τελείως διαφορετικά τους πολίτες και δεν αρκεί αυτό και μόνο να εξηγήσει τις διάφορες κοινωνικές τάσεις.

Συνολικά η Ευρώπη είναι Χριστιανική (κατά δήλωση των πολιτών της) σε ποσοστό 68%. Τα κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοπροσδιοριζόμενων σαν Χριστιανοί είναι η Ρουμανία, η Κύπρος, και η Ελλάδα.

 

Σε τρεις χώρες οι Χριστιανοί δεν είναι η σχετική πλειοψηφία του πληθυσμού (στην Τσεχία, στην Ολλανδία και στη Σουηδία). Είναι αξιοπρόσεκτο πάντως ότι η Σλοβακία σε αντίθεση με την Τσεχία που τις ενώνει κοινό παρελθόν είναι βαθιά Χριστιανική σε ποσοστό 82%.

 

Οι άλλες θρησκείες δεν υπάρχουν στην ουσία (μόνο 3% δηλώνουν μια άλλη θρησκεία).

 

Οι μουσουλμάνοι δεν ξεπερνούν το 2%. Υπάρχουν βέβαια χώρες με πιο έντονη την παρουσία τους όπως το Βέλγιο και η Βουλγαρία που είναι 8% στη Γαλλία φτάνουν το 5% στη Σλοβενία το 4% και στη Μεγάλη Βρετανία το 3%. Στη Δυτική Γερμανία το ποσοστό είναι 4% ενώ στην Ανατολική είναι ανύπαρκτο (0%).

 

Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί

 

Το ακόλουθο διάγραμμα καταγράφει το πώς καταμερίζονται οι Χριστιανοί στην Ευρώπη. Οι Καθολικοί είναι η μεγάλη πλειοψηφία ενώ οι Ορθόδοξοι και οι Διαμαρτυρόμενοι έχουν το ίδιο ποσοστό.

 

Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί

 

Οι τέσσερις Ορθόδοξες χώρες που είναι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν χαμηλό ποσοστό (σχεδόν μηδενικό) των πολιτών που δηλώνουν Αγνωστικιστές ή άθεοι. Οι άλλες χώρες με σημαντικό ορθόδοξο πληθυσμό είναι η Εσθονία και η Λεττονία (λόγω της παρουσίας Ρωσικών μειονοτήτων). Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ότι και στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε σημαντικό ποσοστό (8%).

 

Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί

 

Ενδιαφέρον έχει και ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός σε σχέση με τον θρησκευτικό. Στους αριστερούς, το 58% είναι Χριστιανοί ενώ αυτό το ποσοστό γίνεται 77% στους δεξιούς. Αντίθετα οι δεξιοί άθεοι και Αγνωστικιστές είναι οι μισοί από τους αριστερούς αντίστοιχους.

 

Παρατηρούμε ότι οι «αριστεροί» είναι λιγότεροι θρησκευόμενοι από τους «δεξιούς» χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Τόσο στην Δεξιά όσο και στην Κέντρο ή την Αριστερά βρίσκομαι Άθεους ή Αγνωστικιστές.

 

Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί

 

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Όταν σχεδόν όλος ο πληθυσμός δηλώνει Χριστιανός Ορθόδοξος, είναι δύσκολο να βρεθούν «Άθεοι» ή «Αγνωστικιστές». Και όσοι υπάρχουν είναι ταυτόχρονα αριστεροί. Είναι φυσιολογικό να θεωρούν εαυτούς Χριστιανούς (ορθόδοξους γιατί τα άλλα δόγματα δεν υπάρχουν ουσιαστικά) και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Άθεος δεξιός ή Αγνωστικιστής Δεξιός δεν υπάρχει ούτε σαν στατιστικό λάθος.

 

Ευρωβαρόμετρο – Θρησκεία: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί