Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας: Η ομοιοπαθητική δεν είναι ιατρική

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη ότι η ομοιοπαθητική δεν είναι ισότιμη της ιατρικής αλλά ούτε καν συμπληρωματική της ιατρικής επιστήμης.

 

 

Το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Υγείας στηρίχθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας.

 

Με αυτήν την απόφαση η Ελλάδα ακολουθεί τη γραμμή που χάραξε η Βρετανία, αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που απορρίπτουν και αποβάλλουν την ομοιοπαθητική από τον ιατρικό κλάδο.

 

Η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ σύμφωνα με δημοσίευμα στο «Έθνος της Κυριακής» έκρινε ότι οι δεν θα πρέπει να αναφέρονται για την ομοιοπαθητική οι προσδιοριστικοί όροι «εναλλακτική ιατρική», «θεραπευτική», «ιατρική πράξη» ή «θεραπευτική πρακτική» και άλλοι σχετικοί ιατρικοί τίτλοι και όροι.

 

Athensvoice.gr