Λουτράκι: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής.
 2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών (1ος και 2ος τμηματικοί προϋπολογισμοί της 58/2017 μελέτης).
 3. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: "Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας".
 4. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’.
 5. Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι. 
 6. Μετατόπιση ή μη ρολογιού - καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.
 7. Διαγραφή ή μη απαιτήσεων κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.
 8. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 9. Κατανομή ποσού #23.805,00#€ (11η δόση έτους 2014), #23.805,00#€ (1η δόση έτους 2015) & #12.390,00# € (μερικό ποσό 2ης δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 10. Κατανομή ποσού #7.192,00#€ από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» ( μερικό υπόλοιπο 3ης δόσης έτους 2011).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
 12. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 - 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020).
 13. Χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας. 
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ 1/2013).
 15. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, έτους 2017, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας. 
 16. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων & επαναβεβαίωσή τους. 
 17. Λήψη καταρχήν απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.
 18. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ