Ποια αυτοάνοσα νοσήματα «ξύπνησε» το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Αυτοάνοσα νοσήματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις παρενέργειες που καταγράφονται στην έκθεση του ΕΟΦ για τα εμβόλια covid στην Ελλάδα.

 

Συγκεκριμένα, σημειώνονται διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος, που αναφέρονται σε Αναιμία, Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, Αιμολυτική αναιμία, Αιμόλυση, Ανεπάρκεια μυελού των οστών, Θρομβοπενία, Αυτοάνοση θρομβοπενία, Θρομβοκυττάρωση, Λευκοκυττάρωση, Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και Θρομβοπενική πορφύρα.

 
 

 

αυτοανοσο νοσημα, αυτανασα, εμβολιο κορονοιος, εμβολιο covid

Τα περιστατικά με αυτοάνοσα νοσήματα

 

Οι αναφορές για αυτοάνοσα νοσήματα που καταγράφονται στην έκθεση του ΕΟΦ στις ηλικίες άνω των 18 ετών έχουν ως εξής:

 

αυτοανοσο νοσημα, εμβολιο κορονοιος

Η έκθεση του ΕΟΦ καταγράφει τις σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια κορονοϊού στην Ελλάδα. Οι περισσότερες παρενέργειες - σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν σε θάνατο - αναφέρονται στο εμβόλιο της Pfizer. Πρόκειται για το εμβόλιο που χορηγήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στην Ελλάδα, καθώς μόνο το 2022 αναφέρεται ότι δόθηκαν 4.050.772 δόσεις.

 

Αναλυτικότερα, για την έκθεση του ΕΟΦ για τα εμβόλια covid:

 

Όπως σημειώνεται, στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης ο ΕΟΦ καταχωρεί στην εθνική και ευρωπαϊκή βάση όλες τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώνονται στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίες αναφέρονται αυθόρμητα από ασθενείς ή από επαγγελματίες του τομέα της υγείας με την Κίτρινη Κάρτα.

 

Οι βασικές έννοιες είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η απόκριση σε ένα φάρμακο που χορηγείται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του και είναι επιβλαβής και ακούσια.
 2. Σοβαρή (κατά την κρίση του αναφέρονται) ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ανεπιθύμητη ενέργεια που επιφέρει θάνατο, είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, απαιτεί νοσηλεία ή παράταση νοσηλείας, οδηγεί σε μόνιμη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα ή επιφέρει συγγενή ανωμαλία/βλάβη κατά τον τοκετό ή αποτελεί σημαντικό ιατρικό συμβάν.
 3. Μη αναμενόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ανεπιθύμητη ενέργεια της οποίας η φύση, η σοβαρότητα ή το αποτέλεσμα δεν είναι σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Τα εμβόλια κορονοϊού που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 

εμβολια κορονοιος ελλαδα, παρενεργειες, θανατοι

Σημειώνεται ότι το σύνολο των δόσεων ανά εμβόλιο που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα το έτος 2022 είναι:

 1. COMIRNATY (Pfizer) : 4.050.772 (όλα τα εμβόλια)
 2. SPIKEVAX (Moderna) :278.123 (όλα τα εμβόλια)
 3. VAXZEVRIA (Astra Zeneca): 0
 4. JCOVDEN (Janssen): 118.128
 5. NUVAXOVID (Novavax): 9.094

Οι θανατηφόρες αναφορές ανά εμβόλιο στην Ελλάδα

 

Στον παρακάτω πίνακα από την έκθεση του ΕΟΦ απεικονίζονται οι αναφορές με θανατηφόρο έκβαση ανά τύπο εμβολίου:

εμβολια κορονοιος ελλαδα, παρενεργειες, θανατοι, pfizer, astrazeneca

Δείτε το χρονικό διάστημα μεταξύ εμβολιασμού για covid και του αναφερόμενου περιστατικού με θανατηφόρο έκβαση:

εμβολια covid, θανατοι ελλαδα

 1. 2 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty και 1 με το Vaxzevria
 2. 12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)
 3. 14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)
 4. 35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες)
Οι παρενέργειες για το εμβόλιο της Pfizer

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΦ για το εμβόλιο της Pfizer καταγράφονται:

Σύνολο Κίτρινων Καρτών: 1320
Αναφερόμενες ως Σοβαρές: 1091
Αναφερόμενες ως Μη σοβαρές: 229

παρενέργειες εμβολιο pfizer, ελλαδα

παρενέργειες εμβολιο pfizer, ελλαδα