1.42 εκατ. ευρώ για την Κορινθία 6.8 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00 € στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Για την Κορινθία διατίθενται 1.426.200 Ευρώ επιπλέον του αρχικού ποσού για το σχολικό έτος 2018-2019, για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών στο Νομό.

 

Αναλυτικά η  χρηματοδότηση για τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου:

 

Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.426.200,00€

 

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 969.900,00€

 

Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.590.300,00€

 

Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.756.300,00€

 

Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.069.300,00€