Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή - Δείτε τα θέματα

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 8:30 π.μ. με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής :

 

 

Π Ρ Ο Σ:

 

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θ Ε Μ Α :

 

"Πρόσκληση σε συνεδρίαση ".

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού, κατόπιν του υπ΄αρίθ. 115/18-01-2019 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών - Εισήγηση επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.), έτους 2019.

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

3. Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

4. Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                           Ο  Πρόεδρος

 

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &                                                    Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

 

Τοπικής Κοινότητας                                                                                        Δήμαρχος