Πρόγραμμα ύψους 300 εκατ. ευρώ για ψηφιακό σύστημα υγείας

Δράσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του τομέα υγείας της χώρας.

 

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται αναβάθμιση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενίσχυση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) που σήμερα παραμένει «κλειστός» στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να αποτελέσει την κεντρική δομή πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας.

 

Παράλληλα, προβλέπεται η ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων, η κατάρτιση μητρώων ασθενών, δράσεις για τη διαχείριση του καρκίνου και επέκταση της τηλεϊατρικής με το πρόγραμμα «φροντίδα στο σπίτι».

 

Τα παραπάνω ανέφερε ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, εξηγώντας πως η στρατηγική αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την βελτίωση της νομοθεσίας γύρω από τα μεγαδεδομένα (big data). Όλα τα παραπάνω, θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και με την υλοποίηση του προγράμματος θα αλλάξει η εικόνα των δεδομένων υγείας στη χώρα μας και θα βελτιωθεί η φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς.

 

Ο κ. Κωτσιόπουλος, σημείωσε ότι διανύουμε ίσως την πιο δύσκολη καμπή της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι η τελευταία, ανέδειξε τις παθογένειες αλλά και τα θετικά του συστήματος υγείας, την επιστημοσύνη των γιατρών και μηχανικών, που η συνεργασία μεταξύ τους μπορεί να βοηθήσει την ιατρική.

 

Οι νέες τεχνολογίες μαζί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οδηγούν στην εξατομικευμένη ιατρική. Ταυτόχρονα όμως, η δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας από την ανάλυση των μεγαδεδομένων, μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

 

Τα μεγαδεδομένα αυτά, μπορούν να συλλεγούν από τον φάκελο ασθενούς, την κοινωνική ασφάλιση, μελέτες, portals ασθενών, έξυπνα ρολόγια και κινητά κλπ., πρόσθεσε με αφορμή ομιλία του στο 4ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας, επισημαίνοντας πως χαρακτηριστικά των δεδομένων αυτών είναι η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, η αξία που φέρουν από την ανάλυσή τους, ο μεγάλος όγκος που δημιουργείται κάθε δευτερόλεπτο, η αξιοπιστία τους η οποία χρειάζεται επιβεβαίωση, καθώς και το αν έχουν κάποια συγκεκριμένη δομή ή όχι.

 

Η έμφαση της πολιτείας αφορά την αξιολόγηση των δεδομένων και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους, ενώ κεντρικό σημείο αποτελεί και η ασφάλεια των δεδομένων, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο dark web και γι΄αυτό τα συστήματα πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

 

Υπογράμμισε, ότι λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ανάπτυξη εργαλείων που θα αξιοποιούν τα μεγαδεδομένα της υγείας, μπορούν να υπάρξουν θεραπευτικές προσεγγίσεις δομημένες στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.

 

Γι΄ αυτό χρειάζονται επενδύσεις και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που καλείται να αναπτύξει αυτές τις υποδομές για να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της ιατρικής κοινότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ