Προσλήψεις 11 ατόμων στην ΕΦΑ Κορινθίας

Η ΕΦΑ Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 5 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες στο νομό Κορίνθιας» της πράξης «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη» στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001539, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α Κορινθίας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Κορινθίας και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΥΠ.ΠΟ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ακόλουθης διαδρομής: Κεντρική σελίδα Φορείς Έντυπα-Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

 

Η Προϊσταμένη της Εφορίας

Κασίμη Παναγιώτα

Αρχαιολόγος